Wat is een Human Resource-strategie?

Een Human Resource-strategie is het algemene plan van een bedrijf voor het beheer van zijn menselijk kapitaal om het af te stemmen op zijn bedrijfsactiviteiten. De Human Resource-strategie bepaalt de richting voor alle belangrijke gebieden van HR, inclusief werving, prestatiebeoordeling, ontwikkeling en beloning.

De HR-strategie is dus een langetermijnplan dat de HR-praktijken in de hele organisatie dicteert.

Een HR-strategie heeft een aantal kenmerken:

Het vereist een analyse van de organisatie en de externe omgeving.

De implementatie duurt langer dan een jaar.

Het vormt het karakter en de richting van Human Resources Management-activiteiten

Helpt bij de inzet en toewijzing van organisatorische middelen (d.w.z. geld, tijd, personeel)

Wordt jaarlijks herzien.

Het omvat het deskundig oordeel van het senior (HR) management.

Het is nummergestuurd.

Het resulteert in een bepaald gedrag.

Deze kenmerken geven een goed overzicht van waar een HR-strategie uit bestaat.

Cheatsheet voor het organisatieontwikkelingsproces

Wilt u vaardigheden voor organisatieontwikkeling toevoegen aan uw HR-toolkit? Download deze beknopte inleiding tot OD. Geschreven door HR, voor HR.

 

Hoe maak je een HR-strategie

De volgende vraag is: hoe creëren we een Human Resource-strategie?

Dit model laat zien waar de HR-strategie vandaan komt en hoe deze de uitvoering van HR en de bedrijfsprestaties beïnvloedt.

Het model laat zien dat de HR-strategie een uitvloeisel is van de bredere (bedrijfs)strategie. Het laat zien dat HR-activiteiten waarde creëren wanneer ze zijn afgestemd op wat de organisatie probeert te bereiken. Wanneer er afstemming (fit) is tussen de twee, zal HR bijdragen aan de prestaties van de organisatie.

De algemene bedrijfsstrategie wordt geformuleerd op basis van het verleden en het heden. Het is het resultaat van wat het bedrijf in het verleden heeft gedaan en de huidige interne capaciteiten. Een veelgebruikt hulpmiddel om tot deze strategie te komen is de SWOT-analyse.

In de SWOT-analyse worden de interne Strengths en Weaknesses van de organisatie en de externe Threats en Opportunities in kaart gebracht. Sterke punten zijn onder meer de kernkennis en knowhow van het bedrijf. Dit zijn de productiecapaciteit, het bestaande merk, marketingkanalen, verkoopmogelijkheden, R&D-expertise en andere factoren van menselijk kapitaal.

 

De strategie van het bedrijf maakt gebruik van zijn sterke punten om te profiteren van de kansen in de markt. Tegelijkertijd probeert het bedreigingen te omzeilen en de impact van zwakke punten te minimaliseren.

 

De HR-strategie is gebaseerd op de organisatiestrategie. De HR-strategie raakt aan alle kerngebieden van HR. Deze omvatten werving, leren en ontwikkeling, prestatiebeoordeling, compensatie en opvolgingsplanning.

Een voorbeeld van een HR-strategie is een HR-missieverklaring en HR-visie, met concrete acties op hoog niveau over hoe deze missie en visie moeten worden uitgevoerd. 

https://assessment.beginthier.nl/